Bedankt voor het deelnemen aan deze scan. Uw antwoorden op de vragen zijn gebundeld rondom 8 pijlers die de basis vormen voor een optimale productiviteit. Uw score is afgezet tegen de score van een ideale LEAN-organisatie. Zo ziet u in één oogopslag welke pijlers u nog kunt verbeteren. Onder het diagram vindt u de toelichting van de verschillende pijlers.

Kwaliteit
De basis voor kwaliteit is weten wat de klanten van uw product verwachten en dit regelmatig te meten. Op basis hiervan worden basiseisen voor het proces vastgelegd en continu aangepast. Dit is de basis voor het inrichten van de processen.

 

Standaardisatie
Het continu leveren van een hoge kwaliteit wordt bereikt door standaardisatie van processen en werkzaamheden. Door de kwaliteit objectief vast te stellen kan het proces structureel verbeterd worden. Afwijkingen worden kleiner en komen minder vaak voor.

 

Flow
Flow (de snelheid in het proces) bepaalt de doorlooptijd van een proces. Om de klantwaarde snel te kunnen leveren is een goede flow essentieel. Dit wordt bereikt door verspillingen zoveel mogelijk weg te nemen. Voorbeeld van verspillingen zijn wachttijden, transport, opslag etc.

 

Planning
De juiste man op de plek is het vertrekpunt van iedere planning. Door de competenties en prestaties van medewerkers te meten en hierop te plannen wordt een optimale bezetting gerealiseerd met zowel vaste als flexibele medewerkers.

 

Training en begeleiding
Training en begeleiding van medewerkers bepalen voor een belangrijk gedeelte de prestaties van zowel vaste als tijdelijke medewerkers.

 

Inzet personeel
Het inzichtelijk maken en voorkomen van interne leegloop levert goede resultaten op. Daarna is een flexibele schil van personeel een logische keuze om pieken in de productie op te vangen. Een goede leverancier kent de dynamiek van uw organisatie en de processen.

 

Cultuur
Mensen maken het verschil en doorbraken worden op de werkvloer gerealiseerd. Een veilige werkplek en vertrouwen stimuleert medewerkers om ingesloten gewoontes gezamenlijk te verbeteren.

 

Beschikbare informatie

Toegankelijke en beschikbare informatie zijn essentieel voor een goede bedrijfsvoering. Door deze regelmatig te bespreken worden structurele verbeteringen gerealiseerd. Wilt u weten hoe u deze resultaten kunt toepassen op uw situatie? Neem dan contact op met Mary van den Dolder, National Accountmanager, via m.vandendolder@carriere-uitzendbureau.nl of 06-30575633.