Wat zijn de voordelen van een uitzendkracht met een beperking?

  • Uitzendwerk is een belangrijke schakel voor de arbeidsmarkt waarin iedereen meedoet.
  • Mensen met een beperking zijn gemotiveerder in hun werk. Ze kennen hun mogelijkheden en door hun beperking/ziekte een meer gestructureerd leven.
  • Volwaardig mee kunnen doen is goed voor het zelfvertrouwen en ontplooiing.
  • Geen afhankelijkheid meer van een uitkering (of minder) is vrijheid en voldoening.
  • De meerwaarde die wij bieden is op zijn minst een telefonische intake met de kandidaat. Op deze manier krijgen we beter inzicht over de talenten in combinatie met hun beperking en is een betere matching mogelijk.

Algemene voordelen Carrière Uitzendbureau

  • Inzet van een betrokken franchise ondernemer, dus 1 vast aanspreekpunt
  • Continuiteit in de bezetting
  • Werving via een goed gespreid lokaal netwerk
  • Flexibele inzet van (vak)personeel
  • Efficiënt ontzorgen

Carriere Samen