ns logoDe NS wil een inclusieve organisatie zijn. Met een medewerkersbestand dat een afspiegeling is van de Nederlandse arbeidsmarkt. Naast maatschappelijk wenselijk is dit ook economisch noodzakelijk.

NS is door al haar inspanningen een pionier die haar inclusiebeleid al op vele manieren naar de praktijk heeft vertaald. Ze inspireert daarmee ook andere organisaties. Bijvoorbeeld als organisator van een werkgeverscongres, waarbij HR-directeuren van grote Nederlandse bedrijven de uitdagingen en kansen rond autisme op de werkvloer in kaart brachten. NS heeft hiermee een beweging in gang gezet.

Carriere Samen