Wet- en regelgeving is aan het veranderen. Bestaande sociale voorzieningen zijn niet langer een vanzelfsprekendheid en ieder moet een bijdrage naar vermogen leveren. Dit komt samen in de (verwachte) participatie wet per 1 januari 2015. Deze gaat uit van deelname naar vermogen voor bedrijven, overheid en werknemers. Het werknemersbestand moet een afspiegeling zijn van de samenleving. Hierdoor ontstaan kansen voor werkgevers en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Carriere Samen