Bij een gerenommeerde automotive leverancier werken 225 arbeidskrachten waarvan ongeveer 100 uitzendkrachten per dag. Dagelijks produceren zij meer dan 10.000 M2 acrylaatglas in verschillende vormen. Hierbij werken de uitzendkrachten en de vaste medewerkers nauw met elkaar samen. Een wisselende vraag, veel verschillende productvormen en korte omsteltijden zorgen voor een dynamisch werkaanbod en benodigde competenties. 

Sinds de start van de samenwerking in 2010 wordt structureel gewerkt aan verbetering van de performance. Ervaren LEAN black belts analyseren de processen en hebben de volgende verbeteringen doorgevoerd:

Goed voorlichten beperkt zoektijden

Eén van de eerste analyses toonde aan dat uitzendkrachten lang zoeken naar de juiste materialen. Een introductiefilm bereidt uitzendkrachten voor op hun werkzaamheden en geeft ze ook een virtuele rondleiding door de werkplaats. De materialen hebben een duidelijke markering gekregen waardoor zoektijden minimaal zijn.

Vakmanschap bepaalt kwaliteit

Er worden hoge eisen gesteld aan het eindproduct.  De competenties en ervaring van de medewerkers spelen een belangrijke rol. De introductie van leerling-gezel combinaties en trainingen voordat de werkzaamheden starten heeft geresulteerd in het verminderen van de uitval met 50%.

Verminderde voorraad in de processen

Processen kunnen niet altijd op elkaar afgestemd worden waardoor tussenvoorraden ontstaan. Door uitzendkrachten te trainen op verschillende productie lijnen zijn zij breed inzetbaar. De planning wordt gemaakt op het totale beschikbare werkaanbod en niet op individuele productie lijnen. De tussenvoorraad is minimaal, de bezetting optimaal en de totaalkosten zijn fors minder.

Juiste planning verbetert productiviteit

Het plannen en roosteren van medewerkers lijkt eenvoudig maar is complex. Carrière maakt gebruik van geavanceerde software waarmee we niet alleen op competenties maar ook op productiviteitsscores en CAO verplichtingen. Wij verzorgen de complete planning inclusief vaste medewerkers. De planning is tijdig beschikbaar en altijd actueel. Stilstand door niet beschikbare medewerkers komt niet voor.