In dit privacy statement staat beschreven welke informatie door Carrière Uitzendbureau wordt verzameld via deze website en met welk doel.

 

Veiligheid van persoonsgegevens bij Carrière Uitzendbureau

Carrière Uitzendbureau respecteert uw privacy als u gebruik maakt van onze website. Wij dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de wettelijke eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Waarom heeft Carrière Uitzendbureau een aantal gegevens van u nodig?

  • Om u te kunnen informeren omtrent een passende functie.
  • Om uw reactie op een vacature te kunnen registreren.
  • Om u op de hoogte te kunnen houden van de status van uw sollicitatie.

Uw adresgegevens worden niet verstrekt aan derden, maar worden uitsluitend gebruikt voor diensten waar u specifiek om vraagt, zoals wanneer u reageert op een vacature via onze website. De adresgegevens zullen ook niet gebruikt worden voor reclamedoeleinden.

 

Database

Uw registratiegegevens worden opgenomen in onze database. Deze is beveiligd en aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Wilt u wijzigingen doorgeven of uw gegevens verwijderen uit de database? Eén e-mail naar info@carriere-uitzendbureau.nl is voldoende.

 

College Bescherming Persoonsgegevens

Het College Bescherming Persoonsgegevens is een onafhankelijk bestuursorgaan dat toezicht houdt op de naleving van de wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Hier staan bedrijven ingeschreven die zich houden aan de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens kunt u vinden op hun website cbpweb.nl.

 

klachtenprocedure

Hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening vlekkeloos verloopt, kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Dat horen we dan graag. Om te kijken of we iets kunnen rechtzetten en om te verbeteren wat er te verbeteren valt.

 
Wat kunt u doen bij een klacht?

De eerste stap bij een klacht of probleem is die te besrpeken met uw eigen contactpersoon bij Carrière Uitzendbureau. Meestal lukt het dan wel om in onderling overleg een oplossing te vinden. Misschien hebt u dit al geprobeerd of gaat uw klacht juist over uw contactpersoon. In dat geval kunt u via deze pagina contact opnemen met de afdeling Compliance van Staffing Associates, de moederorganisatie van Carrière Uitzendbureau.

 

U hoeft uw klacht niet uitgebreid te beschrijven, we bellen u binnen twee werkdagen op zodat u precies kunt vertellen wat er in uw ogen is voorgevallen. Het verslag van dit gesprek gaat naar u en naar onze gespecialiseerde medewerker Klanttevredenheid. Die ziet er persoonlijk op toe dat er een oplossing komt. U krijgt zo nodig ondersteuning of begeleiding.

 

Alles opgelost?

De medewerker Klanttevredenheid komt binnen tien werkdagen bij u terug om te checken of alles naar tevredenheid is afgehandeld. U hoort dan ook welke maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen. Bij u, maar ook in zijn algemeenheid. Hiervan krijgt u ook per e-mail bericht. 

 

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

 

 

een datalek: wat nu?

Als uitzendorganisatie werken we met persoonlijke gegevens. We zijn  ons terdege bewust van de gevaren die daarmee samenhangen en we bewaken en beveiligen die data zo streng mogelijk. Als u of een ander onbedoeld inzage heeft in persoonsgegevens die niet voor u of die ander bestemd zijn, is er sprake van een datalek. Wij verzoeken u dit in zo'n geval direct te melden via deze pagina, zodat wij er direct werk van kunnen maken.

 

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input