Carrière behaalt keurmerk PayOK

Gepubliceerd: 29 april 2021
logo-payok-rgb.jpg

Carrière heeft op 29 april 2021 het keurmerk PayOK gekregen. Dit keurmerk wordt verleend aan bedrijven die werknemers zorgvuldig belonen volgens de geldende CAO’s in Nederland.

Waar staat het keurmerk PayOK voor?
Een ondernemer die het keurmerk PayOK krijgt, is zorgvuldig getoetst op het toepassen van alle bestaande Nederlandse CAO’s. PayOK geldt als de strengste toets op dit terrein. Opdrachtgevers die met Carrière samenwerken kunnen er gerust op zijn dat de beloning van alle werknemers in orde is.
 
Wet Aanpak Schijnconstructies
Het keurmerk PayOK is tot stand gekomen naar aanleiding van de Wet Aanpak Schijnconstructies. In die wet is vastgelegd dat opdrachtgevers en (hoofd)aannemers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor betaling van het juiste loon door onderaannemers en uitzendbureaus. Als een onderaannemer of uitzendbureau te weinig loon betaalt, is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.
 
Meer weten? 
Graag vertellen we u meer over de dienstverlening van Carrière en de beweegredenen om ons voor dit belangrijke keurmerk te laten toetsen. Neem gerust contact op met Sander van Blokland, onze Head of Sales, via 06 - 15 39 35 46 of s.vanblokland@carriere-uitzendbureau.nl.