Fasen in je uitzendcontract

Gepubliceerd: 1 maart 2019
Als je werkt via een uitzendbureau zijn er een aantal fasen. In welke fase je contract zit, hangt af van het aantal weken dat je voor het uitzendbureau gewerkt hebt. Er zijn twee soorten fasen, ABC en 1 tot 4.

Dit hangt er van af bij elke brancheorganisatie jouw uitzendbureau is aangesloten. Uitzendbureaus die zijn aangesloten bij ABU kennen fase A ,B en C.  Uitzendbureaus die zijn aangesloten bij NBBU kennen fase 1-4. NBBU is de Nederlandse bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen. ABU is de Algemene Bond Uitzendondernemingen. Carrière uitzendbureau is lid van de ABU.
Maximaal 78 weken gewerkt - Fase A / Fase 1-2

Tot je (maximal) 78 weken voor het uitzendbureau hebt gewerkt, zit je in Fase A (ABU) of fase 1 of 2 (NBBU). Elke week waarin je werkt telt mee voor de opbouw van fase A. Het maakt niet uit hoeveel uur je per week werkt. Ook kun je telkens een nieuwe opdracht aannemen bij andere opdrachtgevers (inleners).

Als je 26 weken achter elkaar niet hebt gewerkt of voor een ander uitzendbureau hebt gewerkt, dan begint de telling van de fasen opnieuw.
Heb je een tijdje niet gewerkt, maar is dit 25 weken of minder, dan blijven jouw (gewerkte) weken in de bewuste fase staan. De uitzendonderneming telt na de onderbreking door vanaf waar je gebleven was, tenminste zolang je al die weken voor dezelfde uitzendonderneming hebt gewerkt.

In fase A, fase 1 en fase 2 heb je vaak een contract met uitzendbeding. Dit betekent: Einde van de opdracht is het einde van de arbeidsovereekomst (AOK) met het uitzendbureau. Als het bedrijf waar je werkt (de inlener) je niet meer nodig heeft, stopt het contract met het uitzendbureau ook. Het uitzendbureau moet je dit op tijd laten weten. Je hebt dan geen recht meer op loon. Als het uitzendbureau een andere baan voor je heeft, kun je natuurlijk wel blijven werken voor het uitzendbureau. Ook als jij je ziek meldt, stopt het arbeidscontract als in jouw contract een uitzendbeding staat.

Je kunt als uitzendkracht zelf ook elk moment beslissen om te stoppen met werken. Dan eindigt de uitzendovereenkomst ook. Je moet uiterlijk één werkdag voordat je stopt dit melden melden bij de uitzendonderneming.

Carriere werkt zonder uitzendbeding, dit betekent dat de arbeidsovereenkomst stopt op de afgesproken einddatum (fase A en B). En als je (langdurig) ziek wordt in fase A, dan krijg je je 91% van je loon doorbetaald tot en met de einddatum van de overeenkomst. Daarna ontvang je 70% van je loon.

Fase B / fase 3

Als je na fase A of fase 2 (dus na 78 gewerkte weken) blijft werken voor hetzelfde uitzendbureau, dan kom je in fase B (ABU) of fase 3 (NBBU). Ook als je er even tussenuit gaat, maar binnen 26 weken na fase A weer wordt uitgezonden via hetzelfde uitzendbureau, zit je in fase B / fase 3. In deze fase krijg je als je aan het werk gaat iedere keer een tijdelijk contract, bijvoorbeeld voor drie of zes maanden. In fase B en C gaat het niet meer om gewerkte weken, echter om de duur van de overeenkomst. Het uitzendbeding geldt niet in deze fase.  

Fase B houdt in dat je max. 6 contracten in max. 4 jaar kan krijgen van Carrière. Werk je in fase B tijdelijk niet, maar duurt dit minder dan 26 weken, dan telt deze periode wel mee voor de totale duur van fase B.

Stopt de opdracht in deze fase voordat het contract is afgelopen, dan houd je recht op loon zolang het contract duurt. Je moet dan wel beschikbaar zijn voor passend werk en dit ook accepteren.

Passende arbeid is arbeid die ‘past’ bij je huidige functie. Den je nu bijvoorbeeld boekhouder, dan zou medewerker debiteuren passende arbeid voor jou kunnen zijn.
Van passende arbeid is sprake op het moment dat jij nog een arbeidscontract hebt met het uitzendbureau in fase B of C, maar er is op dat moment geen baan ‘op niveau’ (in dit voorbeeld een functie als boekhouder). Passende arbeid ligt niet meer dan twee functiegroepen lager dan de eerste functie die je hebt gehad. Het loon blijft ongewijzigd bij het vervullen van passende arbeid. Het aantal uren dat je werkt (per week, maand of periode) in die nieuwe opdracht moet even hoog zijn als het aantal arbeidsuren dat in je contract staat.

Na vier jaar of maximaal zes contracten stopt fase B / fase 3. Als je bijvoorbeeld een 7e contract in 4 jaar krijgt, dan is dat een contract voor onbepaalde tijd. En dat is fase C.

Fase C / fase 4

Als je fase B of fase 3 hebt voltooid, dus na 4 jaar, of zes contracten, of binnen 26 weken na fase B, dan kom je in fase C (ABU) of fase 4 (NBBU) terecht. In deze fase heb je een contract voor onbepaalde tijd (vast contract) bij het uitzendbureau. Het uitzendbeding geldt niet in deze fase. Als het uitzendbureau de arbeidsovereenkomst met jou wil beëindigen, dan gelden hiervoor de wettelijke eisen voor opzeggen via het UWV of via de kantonrechter.

Heb je meer vragen? Neem contact op met de dichtbijzijnde Carrière vestiging of vul ons contactformulier in. Wij helpen je graag vooruit!