COVID-19 update: Veiligheid voor onze flexkrachten

Gepubliceerd: 1 oktober 2020
Zobacz polskie tłumaczenie poniżej

Op dit moment bevinden we ons in turbulente tijden met regelmatig wijzigende informatie en richtlijnen rondom het coronavirus. De veiligheid van onze uitzendkrachten staat voorop in onze bedrijfsvoering en op deze pagina delen we de belangrijkste informatie.

Onze flexkrachten volgen de richtlijnen van de opdrachtgever
Voor onze flexkrachten houden we de coronarichtlijnen van de opdrachtgever aan. Als er vragen zijn, dan kunnen flexkrachten terecht bij de direct leidinggevende van de opdrachtgever. Voor alle overige vragen over het coronavirus kunnen onze flexkrachten terecht bij hun intercedent op de vestiging.

Uitdagende tijd voor ons allemaal
We begrijpen dat onze flexkrachten zich in een onzekere situatie bevinden. We doen er op dit moment alles aan om, in samenspraak met onze flexkrachten, ondersteuning te bieden en waar mogelijk hen door te plaatsen als er geen werk kan worden verricht bij de opdrachtgever. Om deze uitdagende tijd samen door te komen vragen we om flexibiliteit en begrip. Laten we er met elkaar alles aan doen om de situatie zo werkbaar mogelijk te maken.

Wat moeten flexkrachten doen bij gezondheidsklachten?
Enkele veel voorkomende scenario’s hebben we kort uitgewerkt in onderstaande 3 punten:
  • Als een flexkracht verkouden is of milde luchtwegklachten (zoals hoesten) heeft, maar in een normale situatie wel zou kunnen werken, dan vragen we toch om thuis te blijven en zich te melden bij de intercedent van de vestiging. In samenwerking met de opdrachtgever kijken we naar verschillende mogelijkheden en in samenspraak met de flexkracht worden de opties besproken.
  • Als de gezondheidsklachten van een flexkracht zo ernstig zijn dat hij/zij niet kan werken (bijvoorbeeld verkouden én luchtwegklachten én koorts), dan kunnen flexkrachten zich ziek melden via de vestiging. Eén van onze case managers verzuim neemt dan contact op met de flexwerker.
  • Aan ouders met kinderen op het kinderdagverblijf of school vragen we flexibiliteit en creativiteit om opvang te vinden voor de kinderen. Uiteraard snappen we dat dit een lastige situatie is en we zijn dan ook meer dan bereid om mee te denken. Mocht het niet lukken om opvang te regelen, dan vragen we flexkrachten contact op te nemen met de intercedent van de vestiging om mogelijke oplossingen te bespreken.
Binnen Carrière hebben we dagelijks overleg over de ontwikkelingen. Zelf volgen wij de richtlijnen van het RIVM en zullen bovenstaande informatie regelmatig aanpassen naar de laatste richtlijnen.


AKTUALIZACJA COVID-19: BEZPIECZEŃSTWO DLA NASZYCH PRACOWNIKOW
Nasi pracownicy postępują zgodnie z wytycznymi klienta
Przestrzegamy wytycznych klienta dotyczących zasad w zwiazku z bezpieczenstwem naszych pracowników Flex. W przypadku jakichkolwiek pytań pracownicy mogą skontaktować się z bezpośrednim ze swoim przełożonym. W przypadku wszystkich innych pytań dotyczących korona wirusa nasi pracownicy mogą skontaktować się ze swoim pośrednikiem na miejscu.
 
Trudny czas dla nas wszystkich
Rozumiemy, że nasi pracownicy znajdują się w niepewnej sytuacji. Obecnie robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić wsparcie, w porozumieniu z naszymi  pracownikami i w zwiazku z tym jeśli praca nie może zostać wykonana u klienta. Aby wspólnie pokonać ten trudny czas, prosimy o wyrozumialosc i zrozumienie. Zróbmy wszystko razem, aby sytuacja była jak najbardziej dogodna.
 
Co powinni zrobić pracownicy  w przypadku dolegliwości zdrowotnych?
Krótko omówiliśmy kilka typowych scenariuszy w następujących 3 punktach:
  • Jeśli pracownik fizyczny ma przeziębienie lub ma łagodne dolegliwości ze strony układu oddechowego (takie jak kaszel), ale może pracować w normalnej sytuacji, nadal prosimy o pozostanie w domu i zgłoszenie się do pośrednika. We współpracy z klientem przyglądamy się różnym opcjom, a opcje są omawiane w porozumieniu z pracownikiem.
  • Jeśli dolegliwości zdrowotne pracownika tymczasowego są tak poważne, że nie jest on w stanie pracować (na przykład dolegliwości związane z przeziębieniem i oddychaniem oraz gorączka), pracownicy mogą zgłosić chorobę za pośrednictwem zakładu.  Jeden z pracownikow naszej firmy absencji chorobowej skontaktuje sie z Panstwem jak najszybciej
  • Prosimy rodziców z dziećmi w przedszkolu lub szkole, aby wykazali sie kreatywnosc w znalezieniu opieki nad dziećmi. Oczywiście rozumiemy, że jest to trudna sytuacja i dlatego jesteśmy bardziej niż chętni do wspolnego myslenia. Jeśli nie jest możliwe zorganizowanie opieki nad dziećmi, prosimy pracowników o skontaktowanie się z pośrednikiem lokalizacji w celu omówienia możliwych rozwiązań.
W Carrière prowadzimy codzienne konsultacje dotyczące rozwoju. Sami postępujemy zgodnie z wytycznymi RIVM i będziemy regularnie aktualizować powyższe informacje do najnowszych wytycznych.