Elke medewerker heeft recht op vakantiedagen. Zo bouw je als uitzendkracht bij Carrière Payroll vakantiedagen op over het verdiende loon; bij een volledige werkweek heb je na een heel jaar recht op tenminste 4 maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Indien je geen volledige werkweek werkt of niet het hele jaar, dan bouw je een evenredig deel op. Deze dagen kun je opnemen als betaalde vakantie of laten uitbetalen bij het einde van de arbeidsovereenkomst.

Op het moment dat je je verlof op wilt nemen, dien je dit eerst te overleggen met je leidinggevende. Na het akkoord van je leidinggevende, kun je de vrije dagen doorgeven aan Carrière Payroll middels onderstaand formulier, zodat deze doorbetaald kunnen worden.

Alleen reeds opgebouwde vakantiedagen kunnen worden doorbetaald.

Formulier opnemen verlof