klachtenprocedure

Hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening vlekkeloos verloopt, kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Dat horen we dan graag. Om te kijken of we iets kunnen rechtzetten en om te verbeteren wat er te verbeteren valt.

 

Wat kunt u doen bij een klacht?

De eerste stap bij een klacht of probleem is die te besrpeken met uw eigen contactpersoon bij Carrière Uitzendbureau. Meestal lukt het dan wel om in onderling overleg een oplossing te vinden. Misschien hebt u dit al geprobeerd of gaat uw klacht juist over uw contactpersoon. In dat geval kunt u via deze pagina contact opnemen met de afdeling Compliance van Staffing Associates, de moederorganisatie van Carrière Uitzendbureau.

 

U hoeft uw klacht niet uitgebreid te beschrijven, we bellen u binnen twee werkdagen op zodat u precies kunt vertellen wat er in uw ogen is voorgevallen. Het verslag van dit gesprek gaat naar u en naar onze gespecialiseerde medewerker Klanttevredenheid. Die ziet er persoonlijk op toe dat er een oplossing komt. U krijgt zo nodig ondersteuning of begeleiding.

 

Alles opgelost?

De medewerker Klanttevredenheid komt binnen tien werkdagen bij u terug om te checken of alles naar tevredenheid is afgehandeld. U hoort dan ook welke maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen. Bij u, maar ook in zijn algemeenheid. Hiervan krijgt u ook per e-mail bericht. 

 

 

 

een datalek: wat nu?

Als uitzendorganisatie werken we met persoonlijke gegevens. We zijn  ons terdege bewust van de gevaren die daarmee samenhangen en we bewaken en beveiligen die data zo streng mogelijk. Als u of een ander onbedoeld inzage heeft in persoonsgegevens die niet voor u of die ander bestemd zijn, is er sprake van een datalek. Wij verzoeken u dit in zo'n geval direct te melden via deze pagina, zodat wij er direct werk van kunnen maken.