Nieuw personeel werven? Zeker nu er voor veel functies een flinke krapte is ontstaan, is het zaak dat iedereen die u aanneemt echt op zijn plaats is. Dat iemand graag wil blijven. Dat er een goede match is met het team en de organisatie. De manier om dat te doen is om mensen in dienst te nemen op basis van hun competenties. Dat is al heel gebruikelijk bij staffuncties, maar juist ook bij productiepersoneel heeft competentiemanagement een grote meerwaarde.

 

Competentiemanagement is een team samenstellen en begeleiden op basis van ieders unieke eigenschappen, in samenhang met de individuele en gemeenschappelijke taken. Bij uitvoerend personeel is het meestal de productiemanager, de manager logistiek of de teamleider die daar het meeste inzicht in heeft. In onze contacten voor uitzendwerk is die teamleider dan ook degene die we graag spreken. Speciaal voor die gesprekken (en handig voor alle andere vormen van competentiemanagement) heeft Carrière een competentiewaaier ontwikkeld. Daarin vindt u de definitie van de 45 meest gevraagde competenties, compleet met gedagsvoorbeelden en kenmerken.

 

Wat is flexibel?

Er zijn zo’n zes competenties die in bijna alle vacatures genoemd worden: flexibel, nauwkeurig, inzet, discipline, betrokkenheid en samenwerken. Dat klinkt mooi, maar wat betekent het nou echt in de praktijk? Letterlijk iedereen vindt zichzelf flexibel. Maar is iemand die ’s nachts niet wil werken vanwege zijn of haar kinderen flexibel? Is iemand flexibel die liever niet van afdeling verandert?

 

In de competentiewaaier is flexibiliteit als volgt omschreven:

"Flexibiliteit is de mate waarin iemand in staat is te veranderen van gedragsstijl om onder nieuwe omstandigheden resultaat te boeken"

 

Gedragsvoorbeelden:

  • kiest direct voor nieuwe wegen als iets niet lukt
  • speelt in op kansrijke nieuwe situaties
  • is op veel plaatsen inzetbaar
  • verricht werk buiten de eigen taak en buiten reguliere werktijd. 

 

Houvast voor gesprekken

Deze omschrijving geeft houvast voor een gesprek. Geeft bijvoorbeeld richting aan vragen om erachter te komen of iemand inderdaad flexibel is, welke gedragingen daarbij horen en welke kenmerken flexibiliteit heeft.

 

Bij nauwkeurig leest u:

"Nauwkeurigheid is de mate waarin iemand foutloos werk aflevert door zorg voor details"

 

Gedragsvoorbeelden:

  • is precies en gericht op details
  • werkt systematisch en heeft overzicht
  • controleert het eigen werk grondig
  • streeft naar hoge kwaliteit
  • kan lang focussen op details zonder fouten te maken. 

 

Helpt u vooruit

Ook hier helpt de omschrijving om de juiste personen te selecteren voor een vacature. Maar de waaier is voor meer zaken geschikt. Hij helpt ook om bij beoordelingsgesprekken in gesprek te gaan over wat u van iemand verwacht. Of om bij het samenstellen van teams tot goede samenwerking te komen. Maar zoals gezegd, zeker ook voor tijdelijk personeel helpt Carrière u het verschil te maken. Samen met uw Carrièrepartner kiest en selecteert u de medewerkers waar u verder mee komt.

 

Hebt u interesse in de competentiewaaier en de manieren waarop die u kan helpen bij uw werk? Vul dan het onderstaande formulier in. Als u ons uitnodigt voor een kennismakingsgesprek, krijgt u meteen zo’n waaier cadeau.

 

 

Graag alleen een 06 nummer invullen. (10 cijfers)

Geen zorgen: wij gaan veilig met je gegevens om. Dat lees je in ons privacybeleid.